Πολιτικές

Ακύρωσης

 • Χωρίς χρέωση αλλαγές ή ακυρώσεις έως και 21 ημέρες πριν από την άφιξη
 • Για αλλαγές η ακυρώσεις έως και 14 ημέρες πριν από την άφιξη παρακρατείτε η προκαταβολή του 30%
 • Για αλλαγές η ακυρώσεις εντός της περιόδου των 13 ημέρων πριν από την άφιξη χρεώνεται το 100% της συνολικής αξίας της εκάστοτε κράτησης
 • 100% χρέωση σε περίπτωση μη εμφάνισης
 • Σε περίπτωση αναχώρησης πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία,
  υπάρχει αμοιβή ακύρωσης ίση με το 100% της αξίας του υπολοίπου.

Προκαταβολές

 • Ανάλογα με την περίοδο και προκειμένου να ισχύσει η κράτηση, απαιτείται η προπληρωμή του 30% της συνολικής αξίας διαμονής, είτε μέσω τραπεζικής κάρτας είτε με απλή κατάθεση σε 3 εργάσιμες ήμερες σε τραπεζικό λογαριασμό.
 • Για την υψηλή περίοδο η παραπάνω προκαταβολή μπορεί υποχρεωτικά να αναφέρεται σε ελάχιστη διαμονή δύο, τριών ή τεσσάρων διανυκτερεύσεων για ορισμένες από τις ημερομηνίες της.
 • Σε περίπτωση προπληρωμής του συνολικού ποσού της κράτησης, εκτός των μεγάλων εορταστικών περιόδων, παρέχουμε επιπλέον έκπτωση 10% στην συνολική αξία διαμονής του εκάστοτε δωματίου. Σε αυτή την περίπτωση η ακύρωση η μετάθεση της κράτησης δεν είναι δυνατή.

Διάφορα

 • Ώρες άφιξης 14.00 – αναχώρησης 12.00 (in 14:00 – out 12:00)
 • Αργοπορημένη άφιξη – αναχώρηση,  παρέχεται μετά από συνεννόηση.