Πρόσβαση

Σημείωση: Σε περίπτωση άφιξής σας μέσω της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ», σας συνιστούμε να αγνοήσετε το GPS σας ή τις πινακίδες τής «Εγνατίας» που δείχνουν ΖΑΓΟΡΙ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, έξοδος ΑΡΑΧΘΟΥ-ΖΑΓΟΡΙ. Αντί αυτών των εξόδων για μεγαλύτερη άνεση και ταχύτητα, προτείνουμε να ακολουθήσετε την διαδρομή της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ» μέσω Ιωαννίνων.
Δηλαδή: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ- ΕΞΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ZAΓΟΡΟΧΩΡΙΑ-ΕΞΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ-ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΝΑ.